ใบรับรอง
  • ประเทศจีน oem-retail soft co.,ltd รับรอง
    Standard:soft
    Number:No.1
    Issue Date:2014-01-01
    Expiry Date:2030-03-06
โพรไฟล์ QC
รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมของเรานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพความสามารถในการจ่ายและประสบการณ์ของผู้ใช้ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

การประกันคุณภาพ: เรากำลังมองหาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค้าและให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานคุณภาพ